Informačná brožúra záujemci

Strategická vízia, poslanie, hodnoty a ciele Domova Barborka Unín, n.o.

Covid semafor Domova Barborka Unín, n.o.


Cenník


UBYTOVANIE

V našom zariadení je vybudovaných 22 jednolôžkových izieb a 2 izby sú dvojlôžkové. Na týchto dvoch izbách sú ubytovaní prevažne imobilní prijímatelia sociálnej služby. Ostatní prijímatelia sociálnej služby bývajú v súkromí svojich jednolôžkových izieb. Kúpeľne a toalety majú na chodbách. Na každej chodbe je aj toaleta s kúpeľňou pre imobilných prijímateľov sociálnej služby.

BEZ BARIÉR

Domov Barborka je členený na tri pavilóny, ktoré sú prepojené chodbou. Bezbariérový prístup je do všetkých miestností i východov, prijímatelia sociálnej služby tak nie sú priestorom obmedzovaní, môžu sa navzájom navštevovať. Bezbariérové chodníky, pohodlné lavičky a záhradné sedacie súpravy poskytujú príjemné chvíle na prechádzky či posedenie.

V zadnom átriu je vybudovaný šesťuholníkový pôdorys pod altánok, kde je dostatočný počet lavičiek na sedenie. Za budovou je veľký dvor, kde prijímatelia sociálnej služby majú možnosť pestovať zeleninu a tešiť sa z kvetinových hriadok. Pod veľkým gaštanom uprostred dvora je možnosť relaxácie aj na hojdačke. Na konci dvora je jabloňový sad, ktorý poskytuje okrem estetického pohľadu aj jabĺčka bez chemických postrekov. Okrasná časť dvora je vysadená okrasnými stromami a kríkmi a osadené sú tu záhradné plastiky rôznych tvarov. Kvetináče sú vysadené celoročnými okrasnými drevinami a poskytujú estetický zážitok počas celého roka. Veľký záhradný altán pojme pri rôznych akciách nielen všetkých našich prijímateľov sociálnej služby, ale aj obyvateľov iných zariadení. Altán je využívaný takmer celoročne na športové, kultúrne, spoločenské, duchovné akcie, prednášky, zábavy a pri terapiách.

Naše zariadenie poskytuje služby pre seniorov v počte 24 lôžok, dve miesta sú pre prijímateľov sociálnej služby v aktívnom veku, teda sú umiestnení v domove sociálnych služieb. Všetkým prijímateľom sociálnych služieb sa poskytuje komplexná starostlivosť, ktorá spočíva v poskytovaní celodenných obslužných činností a stravovania s prihliadnutím na zdravotný stav a ordináciu lekára o potrebe diétneho stravovania, napr. diabetická, neslaná a šetriaca diéta a pod. Strava je poskytovaná 5 x – 6 x denne, pričom prijímatelia sociálnej služby majú možnosť výberu a odhlasovania jedla, kde platí nutnosť odoberania jedného hlavného a jedného vedľajšieho jedla počas dňa. V zariadení sa pripravujú raňajky, olovrant, druhá večera pre diétne stravovanie. Obedy a večere sú zabezpečené dodávateľsky.

Pre každého prijímateľa sociálnych služieb je vypracovaný individuálny plán, aby boli zmapované všetky potreby, ktoré naši prijímatelia sociálnej služby pociťujú. Individuálny plán sa vyhodnocuje štvrťročne, ale ciele sa stanovujú priebežne podľa potrieb, schopností a zdravotnej spôsobilosti prijímateľa sociálnej služby. Práca s každým prijímateľom sociálnej služby je zameraná na udržanie jeho schopností a zručností, aby sa zachoval a využil jeho zostávajúci potenciál v hybnosti, sebaobsluhe, ale aj mentálny potenciál. Zdravotnícka starostlivosť je zabezpečená tunajším lekárom, ale ak si to prijímateľ sociálnej služby praje, zabezpečíme mu lekára, ktorého si určil. Pravidelne jedenkrát mesačne k nám dochádza aj psychiater so svojím personálom. V prípade potreby prichádza na zavolanie, ak je treba poskytne odbornú konzultáciu a pomoc kedykoľvek.