Názov: Domov Barborka Unín, n.o.

Sídlo: 908 46 Unín č. 401

IČO: 37986261

 

Zakladateľ: Obec Unín

starosta Bc. Jakub Vanek

sídlo: 908 46 Unín č. 332

IČO: 00310107

 

Dátum a miesto registrácie: 25. 9. 2009

Krajský úrad v Trnave

pod č.OSP/NO/89/2009

 

Štatutárny orgán – riaditeľ: Mgr. Bibiána Dodok Fojtlínová